ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB
บันทึกกู้ยืมเงินธนาคารโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.8 KB
รายงานไปราชการ (1).doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
รายงานไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.73 KB
แบบฟอร์มการเดินทางเบิกเขต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.08 KB
แบบสรุป - กิจกรรม 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.71 KB
แบบสรุป - โครงการ 2561
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
แบบเขียนโครงการ - 2562
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 21.82 KB
แบบเขียนกิจกรรม - 2562
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.47 KB
วิเคราะห์แบบประเมิน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB