โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB
บันทึกกู้ยืมเงินธนาคารโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.8 KB
รายงานไปราชการ (1).doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
รายงานไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.73 KB
แบบฟอร์มการเดินทางเบิกเขต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.08 KB

*************************************************************
--- โครงการ และกิจกรรม ---

แบบสรุปกิจกรรม 2562
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.01 KB
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม 2563
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 719.55 KB
แบบเขียนโครงการ และกิจกรรม ปี 2563
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.36 KB

*************************************************************
--- เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ---

คู่มือเบิกจ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 506.43 KB

*************************************************************
--- เอกสารจำเป็นอื่นๆ ---

บันทึกข้อความขอเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.84 KB
ใบสำคัญรับเงิน
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.8 KB
แบบเบิกค่าอาหารจัดอบรม/จัดกิจกรรม
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 163.93 KB
จัดซื้อจ้าง ตาม ว119
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.18 KB

*************************************************************
--- ไฟล์โครงการ ---

ไฟล์โครงการปีการศึกษา 2563 (pdf)
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ไฟล์โครงการปีการศึกษา 2563 (doc)
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
ดัชนีรหัสกิจกรรม 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.12 KB
ดัชนีรหัสโครงการ 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.92 KB