โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายธนัญชัย พรหมภักดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมหวัง แก้วบท
ครู คศ.3

นายสมนึก ศรีปิ่่น
ครู คศ.2

นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
ครู คศ.3

นางสาวสุภาพ นวลจันทร์
ครู คศ.3