โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
SDQ - EQ
SDQ - EQ
SDQ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
EQ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 55.5 KB
แบบประเมิน SDQ ครูประเมิน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 25.71 KB
แบบประเมิน EQ นักเรียนประเมินตนเอง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89 KB
สรุปประเมินผลความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.44 KB
แบบสรุป SDQ EQ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.39 KB
===================================
การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน
แบบการคัดกรองนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320 KB
===================================
การเยี่ยมบ้าน
การเยี่ยมบ้าน
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 89.81 KB
แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 308.11 KB
===================================
แบบติดตามนักเรียน

แบบติดตามนักเรียน

แบบติดตามนักเรียนขาดเรียนนาน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.08 KB
===================================