ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูปเสมาตรงกลางมีรูปเพชร ภูเขา ต้นยาสูบ ต้นไผ่ ส่วนฐานเสมามีอักษรย่อ ด.ข.ว. และชื่อโรงเรียนอยู่ในแถบผ้าด้านล่างของเสมา เพชร ภูเขา ต้นยาสูบ เป็นสัญลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นไผ่ เป็นสัญลักษณ์ของตำบลดงขุย

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไผ่ หมายถึง การรู้จักรักสามัคคีกันด้วย โดยอธิบายให้เห็นว่าไม้ไผ่ที่เป็นกอนั้นจะช่วยประคองซึ่งกันและกัน โอกาสที่ลมพายุจะพัดให้โค่นล้มเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีลำต้นคอยพยุงค้ำจุนและยึดเหนี่ยวกันอยู่ ผิดกับต้นไม้ใหญ่ๆ จะขึ้นโดดเดี่ยว จะถูกพายุพัดพาหักโค่นลงได้ง่าย เช่นเดียวกับการเอาแขนงไผ่ลำเดียวมาหัก ย่อมได้ง่าย แต่ถ้ารวมๆกันหลายแขนงย่อมไม่มีทางหักได้เลยฉะนั้นหากทำการสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยยึดมั่นมีความสามัคคีกันไว้คอยปกป้องซึ่งกันและกัน