โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SPM 4.0 to KORPAI
--- เล่ม คู่มือ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SPM 4.0 to KORPAI ---
PPT นำเสนอ
PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106 KB
เอกสารประกอบ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 668.5 KB
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.09 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 334.49 KB