โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวโหลดเอกสาร
แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.22 KB
แบบคัดกรองนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 320 KB
แบบติดตามนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 14.08 KB