โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะราคา - ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล (e03/2563) (อ่าน 45) 11 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคา - จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (e02/2563) (อ่าน 49) 11 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะราคา - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (e01/2563) (อ่าน 48) 11 มี.ค. 63
ประกาศ DKW เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 66) 11 มี.ค. 63
จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (e02/2563) (อ่าน 77) 13 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 108ล (e03/2563) (อ่าน 71) 10 ก.พ. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 (e01/2563) (อ่าน 86) 31 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อ ปี 2563 (อ่าน 147) 26 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 200) 26 ธ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 1707) 02 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 984) 17 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 767) 21 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓เดิมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี4 (อ่าน 746) 21 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 627) 08 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่องรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 858) 23 ก.ค. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1224) 08 มี.ค. 61
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1225) 11 ม.ค. 61
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 877) 11 ม.ค. 61
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (อ่าน 991) 18 มิ.ย. 60
คู่มือการปฎิบัติตามมาตฐานการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย (อ่าน 1080) 18 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 950) 28 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 1168) 03 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 978) 03 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนดงขุยวิ (อ่าน 855) 06 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212 ล./57-ก (อ่าน 726) 06 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุถาวร-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 798) 10 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1/ 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559 (อ่าน 1153) 10 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสายครูผู้ (อ่าน 969) 13 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ วิชาเอกดนตรีศึกษ (อ่าน 919) 10 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1432) 23 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 1061) 25 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 1090) 22 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 1150) 22 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 992) 03 ส.ค. 58
ผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 8468) 05 มิ.ย. 58
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ร่วมรณรงค์ รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ (อ่าน 1324) 26 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๐๒๕/๒๖ (อ่าน 912) 22 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 1748) 25 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่ว (อ่าน 1206) 09 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่่วไป (อ่าน 1093) 06 ก.ย. 57