ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 1258) 02 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 693) 17 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที (อ่าน 539) 21 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓เดิมเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี4 (อ่าน 521) 21 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (อ่าน 431) 08 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่องรับสมัครแม่ค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 666) 23 ก.ค. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 1093) 08 มี.ค. 61
เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1104) 11 ม.ค. 61
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 737) 11 ม.ค. 61
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (อ่าน 849) 18 มิ.ย. 60
คู่มือการปฎิบัติตามมาตฐานการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย (อ่าน 951) 18 มิ.ย. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 826) 28 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (อ่าน 1026) 03 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียน-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 (อ่าน 852) 03 เม.ย. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ โรงเรียนดงขุยวิ (อ่าน 726) 06 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ212 ล./57-ก (อ่าน 620) 06 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคมเรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุถาวร-ครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 700) 10 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่องการปิดภาคเรียนที่ 1/ 2559 และเปิดภาคเรียนที่ 2 /2559 (อ่าน 1044) 10 ต.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสายครูผู้ (อ่าน 877) 13 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ วิชาเอกดนตรีศึกษ (อ่าน 825) 10 มี.ค. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1314) 23 ก.พ. 59
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 954) 25 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 992) 22 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 1024) 22 ส.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 881) 03 ส.ค. 58
ผ้าป่าการศึกษา (อ่าน 7495) 05 มิ.ย. 58
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ร่วมรณรงค์ รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์ (อ่าน 1221) 26 มี.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๐๒๕/๒๖ (อ่าน 813) 22 ม.ค. 58
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (อ่าน 1620) 25 พ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่ว (อ่าน 1094) 09 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการทั่่วไป (อ่าน 967) 06 ก.ย. 57
ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม เรื่อง สรรหาและคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน (อ่าน 1033) 29 ส.ค. 57
แสดงความยินดีกับกันเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร รุ่นที่ 4 (อ่าน 2443) 27 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 902) 07 ก.ค. 57
การนิเทศติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 815) 03 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม (อ่าน 1051) 03 ก.ค. 57
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง สรรหาบุคลากร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 753) 27 มิ.ย. 57
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 25 (อ่าน 1126) 26 มิ.ย. 57
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 (อ่าน 892) 09 มิ.ย. 57
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1147) 12 ก.พ. 57