ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ร่วมรณรงค์ รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์
 ในขณะนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังทำการกำหนดเลือกเส้นทางที่จะก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ โดยจะคัดเลือกระหว่างสาย จัตุรัส-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-เลย (1และ2) หรือ สาย ลำนารายณ์-เพชรบูรณ์-เลย-หนองบัวลำภู (3และ4) ซึ่งในขณะนี้ กำลังหาข้อมูล เหตุผล ความจำเป็น ความคุ้มค่า ความต้องการของประชาชน ฯลฯ เพื่อจะทำการคัดเลือกทำการก่อสร้างเพียง 1 เส้นทาง ภายในเดือนเมษายน 2558 นี้
คนเพชรบูรณ์ทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ทางรถไฟมาสู่เพชรบูรณ์นั้น มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการอย่างที่สุด  อีกทั้งยังมั่นใจในศักยภาพและความคุ้มค่าที่เพชรบูรณ์มีมากกว่าด้วยประการทั้งปวง ดังนี้
     1. จำนวนผู้โดยสารที่มากกว่า นั่นคือ นอกจากประชากรในจังหวัดและตามเส้นทางที่ผ่านแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ใน พ.ศ. 2557 มีถึง 1.7 ล้านคน และยังจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แบบก้าวกระโดด รวมถึงในอนาคตเมื่อมีรถไฟมาเพชรบูรณ์แล้ว นักท่องเที่ยวก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะเดินทางสะดวกขึ้น
     2. ปริมาณสินค้าที่จะขนส่งโดยรถไฟมีมากกว่า นั่นคือ สินค้าที่จะขนส่งไปจากเพชรบูรณ์ที่มีหลายหลายและปริมาณจำนวนมากคือ ข้าวโพด ข้าว ผักสด มะขามหวาน ใบยา ขิง เส้นไหม รวมถึง น้ำตาลและน้ำมันดิบด้วย ส่วนสินค้าที่จะต้องขนส่งมายังเพชรบูรณ์ ที่จะใช้บริการรถไฟมากที่สุด ได้แก่ สินค้าเครื่องใช้ทั่วไป ปิโตรเลียม และปูนซีเมนต์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ล้วนแต่มีความสัมพันธ์กับจำนวนประชาชนที่อยู่และผู้คนเดินทางมาเที่ยวเพชรบูรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และยังรวมถึงการขยายตัวของการก่อสร้างต่าง ๆ ในจังหวัดเช่น หมู่บ้านจัดสรร ตึกแถว รีสอร์ท ฯลฯ ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย
     3. ทำเลที่ตั้งของเส้นทางเพชรบูรณ์ที่มีความเหมาะสมกว่า นั่นคือ เส้นทางเพชรบูรณ์จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายอีสาน ไม่ได้ค่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง และสามารถเชื่อมโยงไปยังทางหลวง ASEAN หมายเลข AH16 อันจะเกิดศูนย์กระจายสินค้าไปทุกทิศทางได้ และยังจะสามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวได้สะดวกในอนาคตอีกด้วย
     4. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจะถูกกว่า นั่นคือ ถึงแม้ว่าค่าก่อสร้างทางรถไฟต่อ 1 กิโลเมตรไม่ว่าจะสร้างเส้นทางไหนก็จะมีราคาใกล้เคียงกัน แต่สำหรับสายเพชรบูรณ์นั้น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยรวมจะถูกกว่าโดยเฉพาะค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งหากใช้เส้นทางเลียบภูเขาที่เพชรบูรณ์เรามีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและที่ดินสาธารณะประโยชน์อันเป็นที่ดินของรัฐมากมาย ก็จะทำให้ไม่ต้องเสียค่าเวนคืนเป็นจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น หากเลือกเส้นทางเลียบเขาด้านทิศตะวันตกของเพชรบูรณ์ ยังจะทำให้ห่างไกลแม่น้ำป่าสักไม่เสี่ยงต่อน้ำท่วมราง และการเชื่อมโยงมายังเมืองต่าง ๆ ของเพชรบูรณ์ที่ล้วนแต่อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำป่าสักก็จะใกล้กว่าและสะดวกกว่า  ที่สำคัญที่สุดคือ เราจะได้ทางรถไฟเลียบเขาเพชรบูรณ์ที่สวยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย
     5. เป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงบริการรถไฟให้กับคนเพชรบูรณ์ นั่นคือ ชัยภูมิก็มีรถไฟผ่านอยู่แล้วที่ เทพสถิตย์ บำเหน็จณรงค์ จัตุรัส .. ชุมแพ ก็สามารถไปใช้รถไฟที่ขอนแก่นได้อยู่แล้ว .. แต่เพชรบูรณ์ไม่มีรถไฟเลย ซึ่งคนเพชรบูรณ์ก็เป็นคนไทยเหมือนกัน จึงควรกระจายทางรถไฟมาทางเพชรบูรณ์บ้าง .. นอกจากนั้น หากพิจารณาในด้านการเพิ่มขึ้นของการใช้บริการรถไฟ .. คนชัยภูมิ คนชุมแพ บางส่วนเขาก็ใช้รถไฟที่มีสถานีที่มีอยู่ใกล้ ๆ กับพื้นที่ของเขาอยู่แล้ว หากไปสร้างเส้นทางใหม่เพิ่มขึ้นทางแนวทางนั้น ผู้ที่ใช้บริการก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเฉพาะเพียงในส่วนที่ยังไม่เคยใช้รถไฟเท่านั้น … แต่ถ้าหากมาสร้างที่เพชรบูรณ์ ผู้ที่จะใช้บริการรถไฟจะมีเพิ่มขึ้น 100% เต็ม ๆ อันจะทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าในภาพรวม
     6. เหตุผลด้านการรักษาความมั่นคงของประเทศ นั่นคือ เพชรบูรณ์เป็นที่ตั้งของกองพลทหารมาที่ 1 อันเป็นหน่วยทหารขนาดใหม่มีกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์หนักมากมาย เช่น รถถัง ปืนใหญ่ ซึ่งหากมีทางรถไฟมายังเพชรบูรณ์ การลำเลียงกำลังพลและยุทโธปกรณ์เหล่านี้ผ่านทางรถไฟแล้วเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศเพื่อปฏิบัติภารกิจการรักษาความมั่นคง ก็จะเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ อันถือว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะในการรักษาความมั่นคงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
     ดังนั้น จากศักยภาพ ความเหมาะสมและความคุ้มค่าในประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่เพชรบูรณ์เป็นเมืองแห่งอนาคตที่กำลังเจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน  คนเพชรบูรณ์เกือบทุกคนจึงอยากให้มีเส้นทางรถไฟมายังเพชรบูรณ์  และได้ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมรณรงค์ ร่วมผลักดัน เพื่อให้เกิดกระแส เกิดพลัง เพื่อที่จะทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้เห็นว่าคนเพชรบูรณ์ต้องการรถไฟอย่างจริงจัง และจะต้องมารับฟังข้อมูล เหตุผลความจำเป้น ความเหมาะสมกว่าและการพิจารณาเลือกเส้นทางสายเพชรบูรณ์โดยใช้ข้อมูลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ถูกต้องและเป็นธรรม
     โอกาสแบบนี้ ไม่ได้มีมาง่าย ๆ และถ้าคนเพชรบูรณ์ไม่ร่วมแรงร่วมใจ ไม่รวมพลังผลักดัน ไม่แสดงเจตนาความต้องการ หรือไม่เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเราเสียตั้งแต่ในตอนนี้ .. สายชัยภูมิก็คงได้รับคัดเลือกไป .. และเส้นทางรถไฟสายเพชรบูรณ์ คงเป็นได้แค่ความฝันหรือแค่ในจินตนาการเท่านั้น แล้วเพชรบูรณ์ก็ต้องรอรถไฟไปอีกนาน .. มาเถอะครับ มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ ช่วยกันสร้างฝันให้เป็นจริง .. 
     “ด้วยศักยภาพและคุ้มค่ามากกว่า .. รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์”  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ร่วมรณรงค์  รถไฟต้องมาเพชรบูรณ์”  
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 1048 ครั้ง