ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

--------------------------------

              ตามที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมได้ประกาศสรรหาบุคลากรตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ลงวันที่  26  มิถุนายน  2557  แล้วนั้น

              บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

              ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปสอบ ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.
ใน วันที่
5 กรกฎาคม 2557 ในเวลา 8:30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องสมุด  โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

 

                                     

 

                                                    (นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)

                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

                                             ประธานกรรมการดำเนินการสอบ

 

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2557,00:00   อ่าน 919 ครั้ง