ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2757 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมกอไผ่แก้ว  เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและการพัฒนาเครื่อข่ายผู้ปกครอง ในการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยมีนายอำเภอชนแดน  นายณรงค์ศักดิ์  หอมมาลัย  นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล  ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมชี้แจง
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,00:00   อ่าน 706 ครั้ง