ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานบัญชี

 

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานบัญชี

--------------------------------

ตามที่ ได้มี ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบัญชี นั้น

          บัดนี้ การสรรหาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาตามตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

1

002

นางสาวลภัสรดา  ขุนทอง

 

2

001

นางสาววรัญญา  จอสูงเนิน

 

           

                         ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการสรรหาลำดับที่ 1 ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานบัญชี ที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  เวลา 08:30 น.

 

                             ประกาศ ณ วันที่  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

 

 

 

 

(นายวิเศษ  ปิ่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

ประธานกรรมการดำเนินการสอบ

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2556,09:27   อ่าน 772 ครั้ง