ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

--------------------------------

ตามที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคมได้ประกาศสรรหาบุคลากรตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ตามประกาศ ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556แล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัคร ปรากฏว่าผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายนี้

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกไปสอบ ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค.
ในวันที่
4 พฤศจิกายน 2556 ในเวลา 13:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุด โรงเรียนดงขุยวิทยาคม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

                                                                            (นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

ประธานกรรมการดำเนินการสอบ

บัญชีแนบท้ายประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ลำดับที่

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

สาขา

หมายเหตุ

1

0001

นางสาววรัญญา จอสูงเนิน

พนักงานบัญชี

2

0002

นางสาวลภัสรดา ขุนทอง

พนักงานบัญชี

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2556,11:09   อ่าน 728 ครั้ง