ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสายครูผู้

ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสายครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา

--------------------------------

ตามที่ ได้มี ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่องเลือกสรรหาบุคลากรตำแหน่งพนักงานราชการสายครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา นั้น

บัดนี้ การสรรหาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาครบตามจำนวนตำแหน่งตามที่ประกาศรับสมัคร จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับที่

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๐๐๓

นายอานนท์ แซ่เตียว

๐๐๒

นายทิวากร จีนเทา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ ๑ ตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการที่ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2559,00:00   อ่าน 696 ครั้ง