ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ วิชาเอกดนตรีศึกษ

บัญชีแนบท้ายประกาศ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานราชการ วิชาเอกดนตรีศึกษา

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559

ลำดับที่

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ - ชื่อสกุล

สาขาวิชาเอก

หมายเหตุ

1

0001

นายเอกชัย ปัญจวรรณ์

ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)

2

0002

นายทิวากร จีนเทา

ดนตรีศึกษา

3

0003

นายอานนท์ แซ่เตียว

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

4

0005

นายนเรศ เขียวขำ

ดนตรีศึกษา

5

0006

นายภานุพันธ์ เพ็ญภาคกุล

ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)

6

0007

นายยุทธพล อุพรม

ดนตรีศึกษา

7

0008

นางสาวชลดา วิริยะ

ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

8

0009

นายพงษ์ศิริ กล่อมดี

ดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย

9

0010

นายภูมิศักดิ์ จันสา

ดนตรีศึกษา(ดนตรีสากล)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2559,10:32   อ่าน 646 ครั้ง