โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ให้กับลูกๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีท่านผู้อำนวยการธนัญชัย พรหมภักดี และรองผู้อำนวยการปิ่นโมฬี จันทสิงห์ กล่าวให้โอวาสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนที่ลูกๆจะติวกันอย่างเข้มข้น ตามปฏิทินการติวในเดือนมกราคมนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมลงสู่สนามจริงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ดูเพิ่มเติม
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,15:21   อ่าน 450 ครั้ง