โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ก และปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร เรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗ - ก และปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน ๑๐๘ ล ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สองล้าน แปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,16:30   อ่าน 203 ครั้ง