ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๙ คน ดังนี้ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2561,09:29   อ่าน 646 ครั้ง