โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
E-Service


เว็บไซต์โรงเรียน

ระบบบริหารโรงเรียน (E-School)

ระบบจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (SGS)

ระบบ MyOffice

ระบบ สลิปเงินเดือน