โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


>>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ>>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารทั่วไป>>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารบุคคล>>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ>>> รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน