โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

>>>  หน้าเว็บไซต์  <<<<


>>> ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์>>> การงดรับและให้ขวัญในเทศกาลหรือในโอกาสอื่นใด (NO GIFT POLICY)