โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ