โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี


>>> รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)