โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


>>> รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนฯ ปีการศึกษา 2565 (ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565)>>> รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนฯ ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)>>> รายงานสรุปการใช้งบประมาณ ตามแผนฯ ปีการศึกษา 2564 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)