โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


>>> คู่มือการให้บริการกลุ่มงานบริหารทั่วไป>>> คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงบประมาณ>>> คู่มือการให้บริการกลุ่มบริหารงานวิชาการ>>> คู่มือการให้บริการงานบริหารบุคคล