โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
แผนดำเนินงานประจำปี


>>> แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564
>>> แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 เล่มที่ 1