โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
Social Network

Website : www.dongkhuiwittayakom.ac.th

Facebook : โรงเรียนดงขุยวิทยาคม