โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
Q&A (ถาม-ตอบ)

 ๐ ช่องทางการติดต่อสื่อสาร การถาม – ตอบข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ระหว่างโรงเรียนดงขุยวิทยาคมและบุคลภายนอก