โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไชต์โรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ผ่าน facebook โรงเรียน