โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนดงขุยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 251 หมู่ 14 ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
โทรสาร (Fax) : 056-769251
โทรศัพท์ : 056-769251
Email : dongkhuiwittayakommail@gmail.com

เว็บไซต์โรงเรียน : www.dongkhuiwittayakom.ac.th/
Facebook : www.facebook.com/pr.dkw