โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ส่วนหน้าสารสนเทศ ปี 2558
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 847.68 KB