โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลผู้เรียน
ด้านผู้เรียน

จำนวนนักเรียน ประจำ ปีการศึกษา  2556