โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2555
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 55

ปกสารสนเทศ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.38 KB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 55
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.38 KB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 55
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB