โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2552
ปกสารสนเทศ ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.99 KB
คำนำสารสนเทศ ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.7 KB
ข้อมูลสารสนเทศ ปี 52
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 794.47 KB