โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.43 KB
ระเบียบการลาข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.84 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางการไปราชการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.09 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
แบบฟอร์ม-ID-PLAN-แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู-ปี61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.77 KB
แบบเสนอขอรับเครื่องราช

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
เกณฑ์การกำหนดวันลาและการมาทำงานสาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570.81 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเรอบ-6-เดือน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.93 KB
ตางรางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.23 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่-1-ปีงบประมาณ-2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB