โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.43 KB
ระเบียบการลาข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
ตารางการไปราชการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.09 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมพัฒนา
https://drive.google.com/open?id=1mmJArCFw-HNfU596vfH7FzsjU2je3pW-
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
แบบเสนอขอรับเครื่องราช

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
เกณฑ์การกำหนดวันลาและการมาทำงานสาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570.81 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเรอบ-6-เดือน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.93 KB
ตางรางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.23 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่-1-ปีงบประมาณ-2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.5 KB
ประกาศกำหนดชั่วโมงของโรงเรียนดงขุยวิทยาคม-ประจำปีการศึกษา-2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 283.43 KB
1.-แบบคำขอ-วฐ1
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79 KB
2.1แบบประเมินรายปี-วฐ.2
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.55 KB
2.2แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่รายปีการศึกษา-ตำแหน่งครู
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.49 KB
3.-แบบสรุปการปฎิบัตืงานย้อนหลัง-วฐ.3
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.47 KB
ฟอร์มบันทึกข้อความ-ขอประเมินผลการปฏิบัติงานรายปีการศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 41.5 KB
คู่มือประเมินเพื่อเลื่อวิทยฐานะตาม ว21.pd
https://drive.google.com/file/d/1VqyZxJLcEL6Ln2ZfHnH5jGV8kn3mo7CR/view?usp=sharing
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.11 KB