โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.43 KB
ระเบียบการลาข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.84 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางการไปราชการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
แบบใบขอยกเลิกวันลา ดขว.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.38 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.09 KB
ฝังขั้นตอนการขออนุญาตอบรมคูปองพัฒนาครู-งบ-10000-บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.06 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางไปราชการ-อบรม-สัมนา-ปีการศึกษา60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.83 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
แบบฟอร์ม-ID-PLAN-แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู-ปี61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.77 KB
แบบใบลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.87 KB
แบบเสนอขอรับเครื่องราช

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.57 KB
คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
เกณฑ์การกำหนดวันลาและการมาทำงานสาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 570.81 KB
ตารางพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ปีการศึกษา 2561
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 343.27 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.79 KB
วันลา 2562
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเรอบ-6-เดือน 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.93 KB
ตางรางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2562
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 303.23 KB