โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ห้องเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์
https://krukesinee.obec.ac/home/