โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
สื่อการเรียนการสอนออนไลน์
การสร้างความคุ้นเคยการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลhttps://youtu.be/LSMbl6mNTKM