โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14  ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลสัมฤิทธ์ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
https://docs.google.com/file/d/1sCzb-yfgHZkEZHlpuGVgzIwuQLklf1d-/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
https://docs.google.com/file/d/1nDIugrXuVYtTYTpvq2NX17lHr5k7hetS/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
https://docs.google.com/file/d/1VZnM2zCxO5m0_O_mi2XicEtspcVU79Vt/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://docs.google.com/file/d/1fZkLYmz3wjoddHiVxlMF7FFuoK-GBwje/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
https://docs.google.com/file/d/1uUCvjYF18dud6N2zDyuD5JJ4HERfeL7B/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
https://docs.google.com/file/d/1XmLUV3RpmAOGv4gfhFzlInDhUuZ69Rjn/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
https://docs.google.com/file/d/1vi-sVtgAJ2bzAxhb2Geu-R42QRkKL6V8/edit?usp=docslist_api&filetype=msexcel
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
https://docs.google.com/file/d/1OJOOAy5uZbXIlpnHXatW3HhLNXPVvCS0/edit?filetype=msexcel