โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.48 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.29 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 29.41 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.67 KB
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 28.81 KB