โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
251 หมู่ 14   ตำบลดงขุย  อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67190
เบอร์โทรศัพท์ 056769251
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
จุลสารประชาสัมพันธ์
จุลสารประชาสัมพันธ์
https://drive.google.com/drive/folders/1btyBBu00aOJw7aapN_1482QoptjTEc1s?usp=sharing