ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2-61
ภาษาไทย
http://gg.gg/ce64c
คณิตศาสตร์
http://gg.gg/ce65k
วิทยาศาสตร์
http://gg.gg/ce65z
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
http://gg.gg/ce664
สุขศึกษาและพลศึกษา
http://gg.gg/ce66g
ศิลปะ
http://gg.gg/ce66s
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
http://gg.gg/ce678
ภาษาต่างประเทศ
http://gg.gg/ce67k