ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
1. ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.46 MB
2. ฐานข้อมูลการเบิกจ่ายตรง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.62 MB
โปรแกรมประเมินผลกิจกรรมสำหรับครู
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.54 KB
แบบประเมินโครงการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.98 KB
โปรแกรมประเมินผลกิจกรรมสำหรับนักเรียน
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.51 KB
เอกสารการเขียนกิจกรรม เพื่อของบประมาณ (กิจกรรมส่งเสริมความรู้)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231 KB
เอกสารการเขียนกิจกรรม เพื่อของบประมาณ (กิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมความรู้)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184 KB
บันทึกกู้ยืมเงินธนาคารโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.8 KB
รายงานไปราชการ (1).doc
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 108 KB
รายงานไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 104.73 KB
กลยุทธ์ที่ 1
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.4 MB
กลยุทธ์ที่ 2
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.39 MB
กลยุทธ์ที่ 3
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
กลยุทธ์ที่ 4
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
กลยุทธ์ที่ 5
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 942.36 KB
กลยุทธ์ที่ 6
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.29 MB
กลยุทธ์ที่ 7
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB
โครงการ
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรม ปีการศึกษา 2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.9 KB
แบบฟอร์มรายงานผลกิจกรรมปีการศึกษา2559
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.97 KB
แบบฟอร์มการเดินทางเบิกเขต
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.08 KB
รายงานกิจกรรม-ปีการศึกษา-2560
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 465.5 KB
แบบฟอร์มการเขียนกิจกรรมปี 61
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.23 KB