ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารดาวโหลด
สิทธิประโยชน์พนักงานราชการ1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.43 KB
ระเบียบการลาข้าราชการครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.54 KB
ตัวอย่างการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ID Plan
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 259.84 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางการไปราชการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 356 KB
แบบใบขอยกเลิกวันลา ดขว.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 81.38 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตเข้ารับการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48 KB
ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปราชการ.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.09 KB
ฝังขั้นตอนการขออนุญาตอบรมคูปองพัฒนาครู-งบ-10000-บาท
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 158.06 KB
แบบฟอร์มรายงานการอบรมพัฒนา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 100.5 KB
ตารางไปราชการ-อบรม-สัมนา-ปีการศึกษา60
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 437.83 KB
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอเดินทางไปราชการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 64 KB
แบบฟอร์ม-ID-PLAN-แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู-ปี61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.77 KB
ประกาส-สพฐ-เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-สพฐ-พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.53 KB
กฎ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-พ.ศ.2550
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.08 KB
แบบใบลา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 99.87 KB
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-2-1-ตค-61
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
แบบเสนอขอรับเครื่องราช

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.5 KB